Kontroly kotlů na tuhá paliva Slokov

Vážení zákazníci,

 naši firmu můžete využít pro kontrolu kotlů na tuhá paliva značky Slokov. Tuto kontrolu je podle zákona o ochraně ovzduší 201/2012 Sb.§ 17 odtavec 1 písmena h) povinen zadat provozovatel zdroje na pevná paliva o tepelném příkonu 10-300 kW sloužícího jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění.

Naše oprávnění pod evidenčním číslem SLO 0028 nám umožňuje kontrolu technického stavu a provozu spalovacích stacionárních zdrojů odhořívací řady Variant SL i automatické se šnekovým dopravníkem řady Variant SL A.

Při této kontrole jsem schopni doporučit další nástavbové kroky z hlediska stavebních oprav a přiteplení domu, či bytu.

Objednávky posílejte na e-mail s uvedenou adresou a tel. číslem.