Produkty

  Dodání zásilky:

  • Vaše objednávka bude expedována nejdéle do tří pracovních dní, v případě objednávky dřevěných či umělých trámů v barevné úpravě do sedmi pracovních dní.

  Obchodní podmínky:

  1. Objednatel je povinen ve své objednávce uvést své jméno a příjmení, případně obchodní jméno či firmu, bydliště, případně místo podnikání či sídlo, telefonní spojení, mailovou adresu a úplnou adresu, na kterou má být zboží doručeno.
  2. Objednávka se stává pro prodávajícího závaznou dnem bezvýhradného potvrzení objednávky prodávajícím (objednávka bude potvrzena prodávajícím ve stejné formě, v jaké byla uskutečněna objednávka).
  3. Kupující je povinen zboží převzít a uhradit cenu zboží.
  4. Zboží je placeno dobírkou, platební kartou nebo převodem na bankovní účet. Kupující je v případě zaslání povinen uhradit manipulační poplatek (poštovné a balné) , viz. kapitola Přepravné a balné

    

  5. Při objednávce nad 10.000,- Kč vč. Dph bude zboží expedováno kupujícímu po zaplacení předfaktury, která bude kupujícímu prodávajícím vystavena na základě potvrzené objednávky.
  6. Prodávající nenese odpovědnost za prodlení s dodáním zboží v případě, že toto prodlení je způsobeno z viny dodavatele zboží prodávajícímu.
  7. Prodávající je oprávněn zboží, které z důvodu objemnosti nemůže být odesláno v jedné poštovní zásilce, rozdělit do více zásilek. Kupující je povinen uhradit manipulační poplatek dle ustanovení III. těchto podmínek z každé zásilky.
  8. Náklady na dodání: V případě, že bude zboží dopraveno na požadovanou adresu prodávajícím, z důvodů objemnosti, nebo předem sjednaných specifických požadavků ze strany kupujícího, budou náklady na dodání účtovány kupujícímu. Tato částka bude připočítána k ceně zboží a bude dohodnuta předem spolu s objednávkou.
  9. Kupující je oprávněn platbu provést v hotovosti, na, v kontaktech uvedený, účet, případně proplacením zásilky, odeslané na dobírku, při převzetí této zásilky.
  10. Zboží bude kupujícímu dodáno způsobem, uvedeným v potvrzené objednávce, tj. buď tak, že kupující převezme zboží v prodejně, případně mu bude dopraveno na požadovanou adresu, případně mu bude doručeno ve formě zásilky na dobírku.
  11. Kupující i prodávající si nesou každý své náklady na použití komunikačních prostředků na dálku.
  12. V případě, že byla smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku (telefonicky, elektronická pošta, faxový přístroj, internet), má kupující práco od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce do 14 dnů od převzetí plnění. Uplatní-li kupující toto právo na odstoupení od smlouvy, má prodávající právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Prodávající je povinen vrátit kupujícímu zaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů od odstoupení. V případě odstoupení kupujícího od smlouvy je povinen kupující vrátit prodávajícímu zboží nepoškozené, řádně zabalené v původních obalech, ve stejném množství, ve kterém kupující od prodávajícího zboží převzal.
  13. Prodávající poskytne na veškeré zboží záruční lhůtu 2 roky od převzetí zboží kupujícím.
  14. Záruka se nevztahuje na vady, které budou způsobeny jednáním kupujícího v rozporu s návodem na použití zboží.
  15. Kupující je povinen provést prohlídku převzatého zboží bez zbytečného odkladu po převzetí zboží. Vady musí kupující uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu. Pokud je balík viditelně poškozen při přepravě, zásilku nebřebírejte a reklamujte.  Jinak nebude na reklamaci ohledně poškození při přepravě brán zřetel ze strany přepravní společnosti ani z naší.
  16. V případě, že v průběhu záruční doby vyjde najevo vada, na kterou se vztahuje záruční lhůta, má kupující právo na přiměřenou slevu ze sjednané ceny, odpovídající povaze a rozsahu vady, jde-li o vadu, která činí věc neupotřebitelnou, má též právo od smlouvy odstoupit.
  17. Pokud tyto obchodní a dodací podmínky nestanoví jinak, platí pro vzájemné právní vztahy prodávajícího a kupujícího příslušná ustanovení platných právních předpisů, zejména občanského zákoníku.
  18. Pokud dojde mezi prodávajícím a spotřebitelem ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení je Česká obchodní inspekce (bližší informace na www.coi.cz). Na stránkách www.ec.europa.eu můžete podat stížnost při nákupech on-line a případ řešit mimosoudní cestou. Stížnost mohou prostřednictvím těchto stránek podat spotřebitelé s bydlištěm v EU a to na obchodníka se sídlem v EU.

  Prohlášení o ochraně osobních údajů:

  • Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s Kupujícím marketingových akcí prodávajícího a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména, čísla účtu a adresy dodání) či speciálních marketingových akcí. Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně Kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu.
  • V rámci reklamačního řízení jsou od zákazníků vyžadovány následující údaje: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail. Veškeré takto získané osobní údaje jsou zpracovávány výhradně za účelem nezbytným pro vyřízení reklamace a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění.
  • Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům.

  Informační oznámení:

  • Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

  Sídlo firmy

  Ota Stárek s.r.o.
  České Libchavy 98
  561 14 České Libchavy
  Česká republika

  (+420) 465 582 060
  (+420) 465 582 060

  IČO 28795881
  DIČ CZ28795881

  info@otastarek.cz

  Provozovna

    České Libchavy 148

  Provozní doba:

    po-pá: 7-16
    so: 8-11