Montážní návody

MONTÁŽ POLYSTYRENOVÝCH STROPNÍCH KAZET

Vhodné základní plochy pro lepení:

Podkladová plocha musí být čistá, suchá, pevná, hladká a zbavená mastnoty. Při optimálním nalepení doporučujeme odstranit starší malby a povrch natřít penetračním nátěrem LF, který má hloubkový účinek a výbornou přilnavost. Aplikuje se na savé podklady ve dvou nátěrech. První 1:1 se studenou vodou a druhý neředěný. Na nesavé podklady pouze jeden neředěný. Pro menší plochy lze použít k penetrování naředěné lepící tmely s vodou v poměru 1:3 (1 díl lepícího tmelu a 3 díly vody) Pro penetrování a lepení vám doporučujeme použít tmely řady Intertmel G39 a H29, nebo Intertmel color S19 a Interexter tmel S1. Stropní kazety a panely lze lepit na všechny podklady (omítky, beton, sádrokartony, plynobetony, dřevotřísku, dřevo). Je třeba použít správná lepidla.

Pokyny pro rozměření:

Najděte nejprve střed stropu diagonálním natažením dvou provázků (viz. obr.1). První desku nalepte přesně ke středu. Na obr.2 jsou znázorněny dva způsoby nalepení desek.  K seříznutí desek použijte ostrý (ulamovací) nůž. Pokyny pro lepení: Lepení se provádí kvalitními lepidly na polystyren námi doporučené řady lepících tmelů - Intertmel G39 a H29 (bílé tmely) pro lepení bílých polystyrenových a PVC potažených kazet, panelů lišt a rozet. Intertmel color S19 a Interexter tmel S1 (transparentní tmely) použijeme pro lepení extrudovaných kazet a panelů v imitacích dřeva a dále i barevných kazet typu color trend, lišt, rozet nebo dalších stavebních doplňků. Vše dle návodu na jednotlivých lepících tmelech. Lepidlo se nanáší na zadní stranu stropních kazet či panelů, nejlépe zubovou stěrkou, tak aby byla zakryta lepidlem větší část plochy, viz. obr. 3 

Dekorační stropní kazety

Stropní kazety či panely se po chvíli přitlačí na strop nebo stěnu a dotlačí se co možná nejtěsněji k již nalepeným deskám. Zbytky lepidla ihned odstraníme houbou nebo vlhkým hadříkem. Při dodržení uvedených postupů budete jistě spokojeni s výsledkem své práce.

Důležité upozornění:

I při nejpřísnější výstupní kontrole se mohou přehlédnout chyby. Kontrolujte proto před položením stropních kazet či panelů jejich  kvalitu, odstín nebo jejich poškození. Za nalepené zboží již není možné požadovat náhradu. Z bezpečnostních důvodů je nutné skladovat výrobky z dosahu  otevřeného ohně. Chránit je před dopadem jisker a přímého  slunečního záření. Odpad a použité zbytky materiálu po montáži zlikvidujte dle pravidel pro třídění odpadu.

MONTÁŽ POLYSTYRENOVÝCH LIŠT

Při lepení lišt máme dvě možnosti buď to: 

       A. začít lištami, které nalepíme po obvodě a k ním přesně dořežeme stropní kazety nebo panely. 

       Tento postup je více náročný ale také profesionálnější.

       B. začít stropními panely nebo kazetami a nalepit je až po stěny a na ně teprve nalepíme rohové lišty, které nám schovají i větší nepřesnost při lepení podhledu.

  1. Lišty nařežte na požadovaný rozměr pilkou s jemnými zuby nebo (ulamovacím nožem). Rohy nejlépe uříznete pomocí pilky a pokosnice.
  2. Naneste tenkou vrstvu lepidla na zadní stranu lišty. Nejčastěji na dvě rovné plošky na zadní straně lišty. 
  3. Lištu umístěte přesně na místo a důkladně přitlačte.
  4. Mezery vyplňte lepidlem,přebytky lepidla odstraňte mokrou houbou.
  5. K barvení lišt používejte výhradně barvy neobsahující rozpouštědla.

MONTÁŽ POLYURETANOVÝCH TRÁMŮ A DESEK


A. Polyuretanové trámy nebo desky můžete lepit pomocí lepidla Mamut glue ale případné oddělání je poté problém.

B. Nebo rozebíratelný způsob pomocí dřevěných špalíčků.

  1. Připravte si špalíčky ze dřeva podle vnitřních rozměrů Vašeho trámu B1, B2, B3 nebo desky D20. 
  2. Uprostřed tohoto špalíčku provrtejte otvor pro vrut a takto připravený špalíček našroubujte ke stropu v rozteči cca 1m a do spoje mezi 2 trámy. Zároveň si rozměřte a zakreslete na strop rozmístění trámů. Viz. obr. 2
  3. Trám připevněte k těmto špalíčkům pomocí vrutů nebo hřebíků. Viz. obr. 3

  • Pokud trámy nastavujtete, pořádně si seřízněte spoje, které půjdou k sobě

NÁVOD NA APLIKACI SKLOTEXTILNÍCH TAPET


Příprava podkladu v novostavbě a při rekonstrukci bez jádrové omítky

Jako ideální podklad pro tapety na zdi bez jádrové omítky je vápeno sádrová omítka weber.mur 5-50. Vyrovnáte- s ní nerovnosti od 5 mm do 5 cm a docílíte dokonale hladkého povrchu v jedné vrstvě. Zpracování weber.mur 5-50 dle Rádce weber.    Pro lepení tapet je důležité omítku weber.mur 5-50 napenetrovat penetrací weber.kombi grund, na vyrovnání rozdílné savosti. Na dostatečně napenetrovaném podkladu lze tapety odlepovat odstraňovačem předešlých tapet PUFAS TAP-EX bez poškození podkladu.

Příprava podkladu na stávající omítce

Pro opravy větších výtluků je vhodné použít univerzální maltu weber.dur 1mm.      Před nanesením směsi doporučujeme na podklad (cihla, beton, tvárnice) provést postřik cementovou maltou weber.dur podhoz MC665. Pro vysprávku drobných nerovností do 1 cm použijeme tenkovrstvou sádrovou omítku weber.mur 659. Zpracování dle Rádce weber. Pro lepení tapet je omítku nutno napenetrovat penetrací weber.kombi grund.

I podklady, které nebudete vyrovnávat a vyspravovat je nutné vždy napenetrovat penetrací weber.kombi grund.

Lepení tapet a tapetových profilů

Na veškeré venkovní rohy je možnost aplikovat tapetový rohový profil, který lze lepit lepidle PUFAS na profily. Díky profilu máte pevnější a přesnější roh, zároveň si usnadníte práci. Tapety přesahující jednoduše oříznete pomocí drážky na rohové liště. Rohovou lištu lze odlomit a použít tak jako ukončovací profil v ploše, nebo jako vnitřní rohový profil.

Lepení tapet můžeme použít Baufan lepidlo na sklotextilní tkaniny, které je již rozmíchané nebo lepidlo PUFAS Gk10, které je práškové.

Vrchní úprava

Tapety kategorie Classic, Mold-X, Decoration přetíráme vnitřním nátěrem weber.deco mal ve dvou vrstvách. Barevné odstíny weber.deco mal lze objednat dle vzorkovnice weber colorline od roku 2013.

Tapety s úpravou Easy Paint natíráme pouze jedním nátěrem bílé barvy (weber colorline BI00) weber.deco mal.

Tapety s úpravou Clean Air a Design je vhodné natřít dvěmi nátěry vnitřního nátěru AirMal. Tónování stejné jako u weber.deco mal.

Upozornění

Před expedicí tapety pečlivě kontrolujeme. I přesto než je aplikujete na zeď, vždy zkontrolujte,že jsou v pořádku. K případné reklamaci přiložte label a referenční vzorek reklamované vady. Před aplikací tapety zkontrolujte, zda je zeď čistá, bez prachu a mastnoty, a že je suchá, hladká a celistvá. Během nalepování tapet nesmí teplota vzduchu v místnosti klesnout pod 8 °C. 

Tapety montážní návody