SINEPOX S 2300 antikorozní základ 0110 (šedá) - set 1,18 kg

Kód: 4165
Neohodnoceno
419,27 Kč
Skladem

Detailní informace

Kamenná prodejna
Kamenná prodejna
Většina produktů je skladem.
30 let na trhu
30 let na trhu
Rozumíme tomu, co děláme.

Detailní popis produktu

POUŽITÍ: Dvousložková epoxidová základní barva s obsahem antikorozního pigmentu. Ke zhotovování základních nátěrů ocelových a jiných kovových povrchů. Barva vytváří vysoce přilnavou vrstvu s antikorozní ochranou povrchu. Nátěr lze snadno brousit. Vynikající chemická a mechanická odolnost, výborná přilnavost, velmi dobrá kryvost nátěru. Jednoduchá a snadná aplikace. Není určena k nátěrům ploch přicházejících do styku s potravinami, krmivy, pitnou vodou ani k nátěrům dětského nábytku a hraček. Lze použit také v exteriéru a interiérech jako základní nátěr pro vnitřní i vnější nátěrové systémy. Epoxidové nátěrové hmoty SINEPOX S 2300, SINEPOX S 2300 HB a SINEPOX S 2321, SINEPUR U 2054 a SINEPUR U 2054 HB jsou určeny pro sestavování nátěrových systémů do korozního prostředí C2 až C5. Doporučujeme řídit se skladbou nátěrového systému dle ČSN EN ISO 12944-5.

VLASTNOSTI: Usazování: připouští se rozmíchatelný sediment Vzhled: kapalina v barvě použitého pigmentu Obsah sušiny: ˂ 72 % Hustota: ˂ 1,4 g/cm3 podle použitého pigmentu VOC: 420 g/l VOC natužená směs: 450 g/l (se SINEPOX S 7300), 406 g/l (se SINEPOX S 7315) Tvrdidlo: složka B Ředidlo: SINEPOX S 6300 nebo Lignofix S 6300 Barevný odstín: 0100 – bílý, 0110 – šedý, 0840 – červenohnědý Zdravotní nezávadnost: kladné hodnocení PŘÍPRAVA POVRCHU • Odstranit staré nátěry. Povrch musí být suchý, bez nečistot a mastnoty. • Žárově pozinkovanou ocel a hliník zdrsnit, případně lehce otryskat (SWEEPING) a opatřit nátěrem typu WASH-PRIMER (např. SINEKYD S 2688 WASH PRIMER s Ředidlem pro WASH PRIMER). • Ušlechtilou ocel tryskat na stupeň přípravy povrchu Sa 2, profil povrchu střední (G), RZ = 50 μm. Možná je i úprava ručním a mechanizovaným čištěním povrchu na St 2 nebo St 3. • Teplota podkladu: min. +15 °C a alespoň 3 °C nad rosným bodem. • Nevytvrzenou kompozici lze z povrchu nářadí umýt ředidlem SINEPOX S 6300 nebo Lignofix S 6300, případně acetonem.

TUŽENÍ: poměr hmotnostní poměr objemový Složka A : složka B 100 : 17 100 : 25

SPOTŘEBA: 7-8 m2 z 1 kg natužené směsi, tj. spotřeba 142-125 g/m2 (při suché tloušťce 50 µm). Při mokré tloušťce 100 μm se získá suchá tloušťka filmu 50 μm. Praktická spotřeba závisí na profilu povrchu a zvolené aplikační metodě. Doporučuje se provést zkušební vzorek.

APLIKAČNÍ POMŮCKY: štětec, váleček, stříkání vzduchové, AIRLESS. ZPRACOVÁNÍ Příprava směsi: Optimální teplota obou složek před zpracováním je +15 až +20 °C. Nátěrová hmota SINEPOX S 2300 (složka A) se nejprve důkladně promíchá tak, aby se uvedla do vznosu veškerá sedimentovaná plniva. Tvrdidlo (složka B) přidejte za stálého míchání k barvě podle tužícího poměru a důkladně promíchejte alespoň 3-5 minut (Pozor, nenašlehat), až vznikne homogenní kapalina. K mícháni většího množství použijte elektrickou vrtačkou s vřetenovým míchadlem. Teprve poté můžete ředit. Ředidlo SINEPOX S 6300 nebo Lignofix S 6300 dokonale vmíchejte do natužené směsi. Zpracovatelnost : 6 hodin při +20 °C Nejnižší doporučená teplota zpracování: +15 °C Přetíratelnost: 24 hodin při teplotě +20 °C Plné vytvrzení: 7 dní při teplotě +20 °C. Až po této době je možné vystavit nátěr plnému provoznímu zatížení. Aplikace nátěrové hmoty: Natuženou a naředěnou nátěrovou hmotu nanášejte válečkem, štětcem nebo stříkáním na připravený podklad. Není přípustné nátěrovou hmotu aplikovat při teplotě podkladu vyšší než 35 °C. Nepoužívat na: nesoudržné povrchy, povrchy opatřené vodou ředitelným nátěrem nebo nitrobarvou. Přisoušet je možno nejdříve po odtěkáni rozpouštědel (cca po 60 minutách od naneseni). Teplota přisoušení nesmí překročit 90 °C (doba přisoušeni při této teplotě je 1 hodina). Nepoužívejte naftové ani propanbutanové hořáky. Během zasychání je nutno zajistit dostatečné větrání. NÁTĚROVÝ SYSTÉM: aplikace na kov Výrobek je používán pro nátěrové systémy do vysoké korozní zátěže s dlouhou dobou životnosti za předpokladu dodržení technologie, aplikačních podmínek a tlouštěk jednotlivých vrstev. Nátěrový systém pro korozní zatížení C 4 a životnost nátěru H (vice než 15 let) označovány podle příslušné normy ISO 12944-5/S 4.21 - EP/PUR, vhodný pro ocelové konstrukce: • 2 x nátěr SINEPOX S 2300, každý o tloušťce suchého filmu 50 μm, • 1 x nátěr SINEPOX S 2636 HB, tloušťka suchého filmu 80 μm, • 2 x nátěr SINEPUR U 2054, každý o tloušťce suchého filmu 40 μm.

BALENÍ: sety 1,2 kg, 5 kg, 10 kg. Jiné obaly je možno dohodnout s výrobcem.

SKLADOVÁNÍ: Skladujte v těsně uzavřeném, neporušeném originálním obalu na suchém, chladném, dobře větraném a zastíněném místě. Teplota skladování +15 až +25 °C. Chraňte před horkem, sálavým teplem. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů krmiv a léků. Skladujte mimo dosah dětí. ZÁRUČNÍ DOBA: 36 měsíců při dodržení skladovacích podmínek.

BEZPEČNOST: Používejte tento přípravek bezpečně. Před použitím si vždy pozorně přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Pokyny pro bezpečné zacházení, první pomoc: viz etiketa a bezpečnostní list (ke stažení na www.stachema.cz).

UPOZORNĚNÍ: Informace uvedené v tomto technickém listu se opírají o naše nejlepší znalosti, podložené výsledky laboratorních testů a praktické zkušenosti. Nicméně, vzhledem k tomu, že výrobek je často používán mimo rámec naší kontroly, nemůžeme ručit za nic jiného než za kvalitu výrobku jako takového. Neručíme za chyby vzniklé špatnou aplikací, použitím jiných ředidel než doporučených, použitím po době skladovatelnosti Pro další dokumenty jako Certifikát, Prohlášení o vlastnostech/shodě, Bezpečnostní list apod. se obraťte na výrobce popř. dodavatele tohoto produktu. Společnost STACHEMA CZ s.r.o. je držitelem certifikátu Řízení kvality ČSN EN ISO 9001 a certifikátu Řízení systému životního prostředí ČSN EN ISO 14001. Revize 15.2.2019 předchozí vydání pozbývají platnost

 

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: